Tarieven & vergoeding

Een intakegesprek waarin we in beeld brengen waar je tegen aan loopt en op welke manier ik kan ondersteunen is gratis.

Daarna zijn de kosten 60 euro of 75 euro  (incl. BTW) per uur. Het aantal gesprekken is afhankelijk van jullie vraag en wens. In de praktijk bevat een traject gemiddeld 2 à 3 gesprekken van een uur.

  • Intakegesprek gratis
  • Opvoedconsult 60 euro per uur
  • Opvoedconsult met video-ondersteuning 75 euro per uur
  • Online advies 25 euro per opvoedvraag
  • VIPP-SD videobegeleiding 450 euro
    VIPP-SD videobegeleiding is een traject dat bestaat uit  6 gesprekken. De begeleiding helpt ouders en kinderen bij het ouder-kind contact en het versterken van opvoedvaardigheden.

Reiskosten
Binnen 20 km van het centrum van Amersfoort zijn de reiskosten voor mijn rekening.

Vergoeding
Je kunt zonder een verwijzing bij MijnKind advies terecht. Zorgverzekeraars vergoeden opvoedondersteuning, gezinsbegeleiding e.d. in het algemeen helaas niet. Neem eventueel contact op met de zorgverzekeraar over een tegemoetkoming in de kosten. Een PGB (persoonsgebondenbudget) kan wel inzetbaar zijn.

Overige gegevens
KvK-nummer 63035499
Verklaring Arbeidsrelatie Belastingdienst (VAR)
Bankrekeningnummer NL85 ABNA 0598485635